Akdenizde orman arazileri ile çevrelenmiş tarıma uygun zengin toprakları ile ön planda olan Bucak / Melli Bölgesinde dağlarda doğal olarak yetişen Melli İncirimizin tadı bu verimli topraklardan, özenli toplama ve doğal koruma yöntemlerinden gelmektedir.

Our Meili fig, which grows naturally in the mountainous area of Bucak / Melli region, has fertile soil suitable for weighing, surrounded by Mediterranean forest land, and its taste comes from these fertile soil, careful collection and conservation methods.

Вкус нашего инжира Мелли, который естественным образом растет в горах в регионе Буджак / Мелли, который находится на горном крае с его богатыми почвами, подходящими для сельского хозяйства, окружен лесными угодьями в Средиземном море, исходит из этих плодородных почв, тщательного сбора и природные методы сохранения.
İncirin toplanmasında ve kurutulmasında hala eski yöntemler uygulanmaktadır. Elle tek tek dalından özenle koparılan incirler, ahşap kargılar üzerinde güneşte doğal sürecine uygun kurutulmaktadır.

The old method is still used to collect and dry figs. Carefully plucked from a single branch by hand, figs are dried on wooden spikes in accordance with their natural process in the sun.

Для сбора и сушки инжира до сих пор используются старые методы. Тщательно собранный вручную инжир сушат на деревянных шипах на солнце.


En az tazesi kadar lezzetli olan ve bütün sene boyunca zevkle tüketilecek kurusu için güneşin altında ideal nemine gelene kadar kurutulan incirler kontrolleri yapılır.

Dried figs, which are at least as delicious as fresh ones, will be consumed with pleasure all year round. Figs are dried under the sun until they reach their ideal moisture and areperiodically checked at the same time.

Сушеный инжир, который так же вкусен, как и свежий, и который можно с удовольствием употреблять круглый год, сушат на солнце до тех пор, пока он не достигнет идеальной влажности, и одновременно проверяют.
Sonrasında annelerin annelerinden öğrendikleri yöntemlerle kaynar suya defne yaprağı, kekik yağı eklenerek oluşturalan banyolarda yıkanıyor ve uzun süreli koruması sağlanıyor.

Later, with the methods that mothers learned from their mothers, bay leaf and sweat bay oil are added to boiling water and washed in baths created for long-term protection.

Затем, используя методы, которым матери научились у своих матерей, лавровый лист и масло тимьяна добавляют в кипящую воду и промывают в ваннах, созданных для долгосрочной защиты.
Kuru olarak saklanacak incirlerimize yine Melli bölgesinin defne yaprakları eşlik ediyor. Defne yaprakları kokusunu incirle paylaşıyor ve her bir incir tanesinde ki küçük zararlılardan özel ve doğal koruma sağlıyor.

Our figs to be kept dry are accompanied by the bay leaves also came from the Melli region. The bay leaves share their scent with figs and provide special and natural protection from the small pests in each fig.

Наш инжир, который будет храниться в сухом виде, будет сопровождаться лавровым листом региона Мелли. Лавровый лист делится своим ароматом с инжиром и обеспечивает особую и естественную защиту от мелких вредителей, содержащихся в каждом инжире.
Tüm ürünler organik ürün sertifikasyon denetimi disiplininde yetiştiriliyor ve işleniyor. 3 yılını dolduran her bahçe organik ürün sertifikasını alıyor.

All products are grown and processed in the organic product certification audit procedures. Every garden that has completed the three-year audit will receive an organic product certificate.

Все продукты выращиваются и обрабатываются в рамках дисциплины сертификационного аудита органической продукции. Каждый сад через 3 года получает сертификат органического продукта
İncirimizin ince dış kabuğu, dişe gelmeyen küçük çekirdek yapısı, parlak kırmızı iç dokusu ve yoğun dağ kokulu aroması ardı ardına yeme isteği oluşturuyor. Daha ilk tadımınızda lezzeti ve doğallığı sizi hemen kendine çekecektir.

Our figs thin shell, small core structure, bright red internal structure, its intense mountain scented aroma make you want to eat one after another.

Тонкая внешняя оболочка нашего инжира, его сердцевина, которая не портит зубы, его ярко-красная внутренняя текстура и интенсивный аромат горных пород заставляют вас есть одно за другим. Его вкус и натуральность сразу привлекут вас, когда вы его впервые попробуете

Delightful “Melli” mountain figs from the Burdur Bucak region